Добиена дозвола за Премиер Менаџер

Logo-v4Со огромна возбуда Ви ја пренесуваме веста дека Министерството за Финансии на Република Македонија ни издаде дозвола за приредување на интерактивната игра на среќа Премиер Менаџер!

Аватар Медиа ги исполни сите услови и ги подмири сите давачки кон државата за организација на ваков тип игра, па се што ни останува е успешно да го комплетираме сајтот за Премиер Менаџер и да стартуваме со играта.

Очекувајте повеќе информации многу скоро!